Hoppa till innehållet

TPMS information

Varför har man TPMS?

Sverige har valt att inte införa kravet i de nationella regler som tar över när fordonet tagits i bruk, trots EU-regler sen den 1 november 2014.

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), varnar föraren om däcktrycket är för lågt antingen i något eller flera däck. Avsikten med systemet är att hålla nere onödiga CO2-utsläpp. Fel däckstryck påverkar bränsleförbrukningen och kan även öka CO2-utsläppen. Kravet är en del av EU:s typgodkännandesystem vilket i praktiken innebär att det kommer gälla för de flesta nya bilar som kommer tas i bruk i Sverige efter 1 november 2014.

Det beror på till stor del på att avsikten med TPMS nås upp till ändå, eftersom vi skiftar hjul två gånger per år i Sverige, vår och höst. I samband med det bytet kontrolleras även däckstrycket vilket innebär regelbundna kontroller.

Därför blir det ett system för fordonsägare i Sverige som man kan välja att använda och underhålla så att det fungerar som det var avsett i EU:s reglering.

Det är ingen kontrollpunkt vid fordonsbesiktning i Sverige.

Så funkar det

TPMS ska visa/signalera om däcktrycket minskar med 20 procent eller som lägst 1,5 bar. Det finns olika typer av övervakningssystem. Ett passivt TPMS övervakar hjulens rotationshastighet och ett så kallat aktivt har trycksensorer i däcken. Systemet ska varna vid funktionsfel. Läs mer i bilens instruktionsbok eller på biltillverkarens hemsida.

När man byter hjul kan därför felindikation om sensorer saknas i ett aktivt system eller varna för lågt däcktryck i ett passivt.

Regler kan dock komma att ändras i framtiden.

2021-03-21