Hoppa till innehållet

Integritets-
policy

Denna policy uppdaterades senast 2023-09-01.

Redox Bildelar AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats

Så behandlas dina personuppgifter som insamlats via hjulbutiken.com

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter via i huvudsak mail, formulär och i samband med köp på webbplatsen, anslutande av företagskonto samt vid beställning av exempelvis nyhetsbrev. Telefonnummer, mailadress, adress, personnummer och namn är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna. Insamlande av cookies är något som vi har på webbsidan. /cookies

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig, att möjliggöra köp och leverans och för att säkerställa garantier. Personuppgifter används till att identifiera dig, leverera vara, hantera betalning, uppfylla garantier och för att kunna kontakta dig vid eventuella problem med leverans.

Uppgifter kan också används till att möjliggöra administration av tävlingar, erbjuda medlemsförmåner eller bonuserbjudande, enkäter och andra typer av undersökningar eller utav marknadsföring såsom nyhetsbrev.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Hjulbutiken.com överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via Hjulbutiken.com om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas. Personuppgifter kan överlämnas till transportbolag för att kunna överlämna efterfrågad vara till dig och till betalpartner för att hantera köp. Köp i vår webbhandel går via Klarna Checkout och Klarna har i den situationen personuppgiftsansvaret.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Personuppgifter som inte identifieras personligen kan tillhandahållas andra parter för egna marknadsföringsinsatser.

Hur vi skyddar din information

Varje sida på denna hemsida är skyddad via SSL-teknik med hjälp av starka Crypto SSL-certifikat och högt skyddade VPS webbservrar.

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden. Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, såsom att uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra våra åtaganden och rättsliga gentemot dig.

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta vårt personuppgiftsombud (info@hjulbutiken.com) för att göra en begäran.